Nieuw orgelproject : een barokorgel voor de Sint-Norbertuskerk!

Affiche8-klein formaat.jpg

PROJECT
In een tijd waarin geloofsbeleving niet meer evident is en meer en meer kerken de deuren sluiten, is het belangrijker dan ooit om een positieve boodschap uit te dragen die zoveel mogelijk mensen kan bereiken. Een boodschap die zowel de religieuze als de historische, culturele, sociale en educatieve waarde van een kerk belichaamt. Dit is precies waar het nieuwe orgelproject om gaat!

Het barokorgel staat beneden in de kruisbeuk. Het orgel is gebouwd in de stijl van de eerste helft van de 18e eeuw, maar met moderne technieken. De bekende Orgelmakerij Reil uit Heerde (Nederland) heeft dit project schitterend gerealiseerd.
De komst van een barokorgel biedt onbeperkte mogelijkheden tot musiceren en concerteren: instrumentaal, vocaal, solistisch, met klein ensemble of groot orkest. Het nieuwe orgel zal bovendien transponeerbaar zijn, wat wil zeggen dat er met zowel moderne als oude instrumenten samengespeeld kan worden. De combinatie van het reeds aanwezige Loret-Stevensorgel uit 1846 met het barokorgel schept de mogelijkheid tot het brengen van een repertoire over een tijdspanne van meer dan vier eeuwen!
De Sint-Norbertuskerk is erkend als beschermd monument met als belangrijkste motivatie de architectuurhistorische, artistieke en sociaal-culturele waarde. Het initiatief beoogt met het barokorgel het behoud, meer nog... een verdere uitbreiding van dit maatschappelijk belang. Zo breidt met de komst van het orgel ook het educatieve potentieel van de kerk verder uit, bv. voor conservatoria en muziekscholen.

Zowel de prestigieuze Koning Boudewijnstichting als de leden van het comité van aanbeveling zijn alvast overtuigd van waarde van dit project:
dhr. Herman Van Rompuy, dhr. Mark Eyskens, mevr. Cathy Berx, dhr. Etienne De Jonghe, mevr. Annemarie Estor, mevr. Kristien Hemmerechts, dhr. Ward Kennes, dhr. Koen Kennis, dhr. Luk Lemmens, dhr. Joost Maegerman, mevr. Lien Van de Kelder, dhr. Herman Van Goethem, dhr. Marc Van Peel, ds. Dick Würsten en dhr. Stanislas Deriemaeker.

FINANCIERING
We hebben reeds heel wat geld bij mekaar gespaard, waarvoor we heel dankbaar zijn! Om het project in volle omvang te realiseren zijn we nog steeds actief op zoek naar bijdragen van overheden, culturele instellingen, sponsors en donateurs. U kunt er hier een van worden! De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Een bijdrage vanaf 500 euro wordt bovendien gewaardeerd met een op naam gesteld 'Certificaat van deelname aan het verwezenlijken van een Barokorgel voor de Sint-Norbertuskerk'.

Storten kan op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2936/00032*** (gestructureerde melding) of online via de desbetreffende webpagina van de KBS
Creatieve ideeën voor fondsenwerving zijn ook zeker welkom!

PRESENTATIE
Op zondag 21 oktober 2018 werd het nieuwe barokorgel voor het eerst gepresenteerd. Deze dag kaderde in het stadsfestival “Antwerpen Barok. Rubens inspireert”. Het instrument was toen voor ruim 80% klaar. De presentatiedag startte om 11u met de Bachcantatedienst “Wir danken dir, Gott, wir danken dir” (BWV 29), waarin het nieuwe orgel een prominente solopartij kreeg. Om 14u volgde het presentatieconcert met Het Antwerps Barokorkest, Het Groot Akkoord, en onze vaste organist Emmanuel Van Kerckhoven aan het klavier. Vanaf 15u konden kinderen zelf een echt orgel bouwen met de workshop “Doe-orgelkids”. Ondertussen waren er doorlopend demonstraties op het orgel. De dag eindigde om 17u met tangomuziek, door Aart Bergwerff op het F.B. Loretorgel.

Het grote inspeelconcert werd op vrijdag 30 augustus 2019 ingericht als een waar barokorgelfestival, met drie prachtige, unieke optredens. De affiche kunt u hierboven nog zien. Hopelijk gauw meer van dat!