Agenda 2017 - 2018

Toelichtingen bij de verschillende cantates vindt u in de documenten onderaan op deze pagina.

Zondag 24 september 2017 > 11 : 00
Ich bin vergnügt mit meinem Glücke (bwv 84)

De evangelielezing waarop deze cantate dient te reflecteren is Matteüs 20: 1-16, de parabel van de werkers in de wijngaard die protesteren dat hun gecontracteerde loon onverminderd wordt uitgekeerd aan collega's die minder uren hebben gemaakt. Moraal: voor God zijn mensen gelijk, ongeacht hoeveel ze hebben gewerkt. De pointe is niet zozeer bescheidenheid en soberheid in materiële zin als wel toewijding aan God en aanvaarding van wat hij beschikt. De woorden vergnügt en Glücke uit de titeltekst hadden destijds een neutraler, minder uitgesproken positieve betekenis waardoor een goede vertaling thans zou moeten luiden "ik ben tevreden met mijn levenslot" (https://eduardvh.home.xs4all.nl/BWV/84.html).

Zondag 26 november 2017 > 11 : 00
Nun komm, der heiden Heiland (bwv 61)

Het adventslied Nun komm, der Heiden Heiland behoort tot de oudste lutherse liederen, opgenomen in de eerste protestantse gezangenbundel van 1524. Luther schreef het lied als een bewerking van de oudkerkelijke, Ambrosiaanse, hymne Veni, redemptor gentium (Ao 386), waarvan hij de melodie, met zijn middeleeuwse modale toonsoort, handhaafde; het Latijnse woord gentium (= volkeren) wijst uit dat Heiden dus niet ‘heidenen' betekent. Het lied is sindsdien nr.1 in de lutherse gezangenbundels, omdat die het kerkelijk jaar volgen, en Nun komm, der Heiden Heiland een voorgeschreven lied is voor de eerste zondag van de adventsperiode waarmee het kerkelijk jaar begint. Gedurende deze vier weken voor Kerstmis overdenken de gelovigen de komende geboorte van Christus, een gebeurtenis die naar Luthers inzicht door ‘s mensen zondigheid was uitgelokt en derhalve een periode van inkeer en boetedoening verdiende, waarin te Leipzig concertante kerkmuziek achterwege moest blijven, afgezien van de eerste adventszondag.(https://eduardvh.home.xs4all.nl/BWV/61.html)
Lees hier de tekst van de preek die dominee Dick Würsten enkele jaren geven heeft rond deze cantate en bekijk hier de live opname via youtube van deze Bachcantate zoals ze werd uitgevoerd tijdens de Bachcantatedienst in de Sint-Norbertuskerk te Antwerpen op 26 november!

Zondag 21 januari 2018 > 11 : 00
Siehe, ich will viel Fischer aussenden (bwv 88)

Het evangelie van de derde zondag door het jaar is Mc. 1, 14-20 (“Ik maak u tot vissers van mensen.”). De cantate – “Siehe, ich will viel Fischer aussenden” (BWV 88) – is dan ook raak gekozen, aangezien het centrale deel van deze zevendelige cantate zich baseert op Lc. 5, 1-11, een passage waarin hetzelfde roepingsverhaal wordt verteld.

Zondag 11 maart 2018 > 11 : 00
Erhöhstes Fleisch und Blut (bwv 173)

Zondag 22 april 2018 > 11 : 00
Du Hirte Israel, höre (bwv 104)

Affiche cantates 17-18.jpg